Fakta om teknik

Teknik är metoder för att minska behovet av fysisk eller psykisk belastning och öka levnadsstandarden. Detta görs oftast genom att utnyttja och omvandla naturens resurser till produkter, processer eller anläggningar. Nyttjande av teknik innebär alltid en överföring av energi. Det finns många olika typer av teknik. Några exempel är: informationsteknik, bioteknik, ljudteknik, bollteknik, vävteknik och flygteknik.

Tekniken har ofta delats upp i fyra funktioner:

  • transformera (t ex olja till plast)
  • transportera (till exempel varor, människor eller information),
  • lagra (t ex information eller matvaror
  • kontrollera/styra/reglera (till exempel en termostat)

Källa: www.wikipedia.se sökord: teknik

 

Utdrag från kursplanen i teknik

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhäl­lens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig. Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kun­nande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Tekniska lösningar

  • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

  • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
  • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.

Källa: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: Skolverket. Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s