Magnetflaskor

Magnetism är väldigt roligt att utforska, det kan nästan bli som trolleri när man ser den magnetsika kraften stöta bort eller dra till sig olika föremål. Att undersöka vad som fastnar på en magnet är ett givet första steg. Prova med blandat material och låt barnen testa sina egna ideer. Sortera ut material som fastnar på magneten och sådant som inte är magnetsikt. Jobba vidare med gem, spikar, piprensare; hur många kan fastna på magneten? Hur stark är magneten, går det att dra med den under bordet och få föremål på bordet att flytta på sig? Det finns många upptäckter att göra! Här har vi lagt magnetiskt material i pet-flaskor för fortsatt utforskande med magneter genom flaskorna.

20130513-223440.jpg

Annonser

Fakta om magnetism

-Magnetism

En magnet är ett föremål som har förmågan att dra till sig andra föremål som innehåller någon metall, exempelvis järn, nickel eller kobolt.  I en magnet ligger atomerna ordnade i rader och pekar åt samma håll, medan atomerna ligger huller om buller och åt olika håll när det inte rör sig om en magnet. Detta gör att magneter är känsliga för stötar, värme och andra magneter. Hos järnet är varje liten järnatom en pyttemagnet. Saker av järn går att gör magnetiska med hjälp av en magnet, genom att dra med magneten åt samma håll längs järnföremålet många gånger. Atomerna, småmagneterna, riktar in sig åt samma håll så exempelvis en spik kan fungera som en magnet. Ändarna på magneten kallas nordända (N, ofta rödfärgad) och sydända (S, ofta vitfärgad). Lika poler stöter bort (repellerar) varandra och olika poler dras till (attraherar) varandra. Magneter varierar i form, storlek och styrka, men består alltid av två poler i vilka magnetismen är som starkast. Eftersom den magnetiska kraften finns i ett fält runt magneten kan magneter påverka varandra och andra magnetiska föremål utan att ha kontakt, på avstånd och genom andra ämnen. Magnetfält kan studeras med tex järnfilsspån.

-Jordens magnetfält

Det finns både naturliga och konstgjorda magneter. I jordens inre finns flytande järn, vilket gör jorden magnetisk. Tack vare det fungerar kompassen vars nål är en liten magnet som växelverkar med jordens magnetfält. De magnetiska och geografiska polerna sammanfaller i stort, men är de motsatta. Kompassen pekar alltid mot norr. Det går att få en vanlig magnet som hängs i ett snöre att rikta in sig som en kompass.

-Elektromagneter

En enkel elektromagnet kan göras av ett batteri och isolerad ledningstråd lindad runt en järnspik (spole). Fördelen med elektromagneter är att magnetismen kan styras genom att bryta respektive koppla in strömmen. Nästan alla apparater eller maskiner som har en elmotor använder magnetism, såsom CD-spelare, tvättmaskiner, torktumlare och datorer.

Källor:

—  Persson, Hans (2004). Boken om fysik och kemi. Stockholm: Almqvist & Wiksell

—  www.wikipedia.se

Undersök magnetiska krafter

—Vad är magnetiskt?

 • —Du behöver: Magneter, blandade föremål
 • —Undersökning: Vilka ämnen är magnetiska? Ta fram blandat material, t ex sax, gem, penna, fjäder, sked, nyckel, papper… Undersök olika förslag.

Hur många fastnar?

 • —Du behöver: Magnet, gem
 • —Undersökning: Hur många gem kan fastna på magneten?

—Gem i glas

 • —Du behöver: Magnet, gem, glas med vatten
 • —Undersökning: Går det att ta upp gemet ur vattenglaset utan att bli blöt?

Magnetbana

 • —Du behöver: Magnet, gem, en bit kartong, penna
 • —Undersökning: Rita en ”bana” på kartongen. Gör en figur av gemet, exempelvis en bil. Dra med magneten under kartongen så gem-bilen kan köra på banan.

—Gör en egen magnet

 • —Du behöver: Magnet, spik
 • —Undersökning: Dra magneten längs med spiken en stund, endast åt samma håll hela tiden. Undersök om spiken blivit magnetisk.

—Kompass

 • —Du behöver: Synnål, kork, skål med vatten, magnet
 • —Undersökning: Dra magneten längs med nålen en stund, endast åt samma håll hela tiden så den blir magnetisk. Fäst nålen på en bit kork och lägg i vattenskålen.

—Elektromagnet

 • —Du behöver: 4,5 v batteri, isolerad koppartråd, spik, gem
 • —Undersökning:  Linda en tunn isolerad metalltråd runt en spik, många varv. Koppla ena änden till batteriets pluspol och den andra till minuspolen. Sätt den inlindade spiken i närheten av små föremål av metall, exempelvis gem, nålar eller småspik.